Elastične čivije

Elastične čivije služe za mehaničko pričvršćivanje koje osigurava položaj dva ili više delova mašine jedan u odnosu na drugi.

Elastične čivije

Elastična čivija Elastična čivija

Primer označavanja:

Elastična čivija 2.0x10

2.0 – prečnik elastične čivije (mm) – A

10 – dužina elastične čivije (mm) – L

Asortiman elastičnih čivija

Elastična čivija 2.0x10

Elastična čivija 2.0x16

Elastična čivija 2.0x18

Elastična čivija 2.0x20

Elastična čivija 2.0x25

Elastična čivija 2.5x10

Elastična čivija 2.5x16

Elastična čivija 2.5x20

Elastična čivija 2.5x25

Elastična čivija 2.5x26

Elastična čivija 3.0x10

Elastična čivija 3.0x16

Elastična čivija 3.0x20

Elastična čivija 3.0x22

Elastična čivija 3.0x25

Elastična čivija 3.0x30

Elastična čivija 3.0x35

Elastična čivija 3.0x40

Elastična čivija 3.5x10

Elastična čivija 3.5x16

Elastična čivija 3.5x20

Elastična čivija 3.5x30

Elastična čivija 4.0x10

Elastična čivija 4.0x16

Elastična čivija 4.0x20

Elastična čivija 4.0x24

Elastična čivija 4.0x25

Elastična čivija 4.0x30

Elastična čivija 4.0x35

Elastična čivija 4.0x40

Elastična čivija 4.0x45

Elastična čivija 4.0x50

Elastična čivija 4.0x60

Elastična čivija 5.0x10

Elastična čivija 5.0x16

Elastična čivija 5.0x20

Elastična čivija 5.0x25

Elastična čivija 5.0x30

Elastična čivija 5.0x35

Elastična čivija 5.0x40

Elastična čivija 5.0x45

Elastična čivija 5.0x50

Elastična čivija 5.0x55

Elastična čivija 5.0x60

Elastična čivija 5.0x70

Elastična čivija 5.0x75

Elastična čivija 5.0x80

Elastična čivija 6.0x14

Elastična čivija 6.0x16

Elastična čivija 6.0x20

Elastična čivija 6.0x25

Elastična čivija 6.0x28

Elastična čivija 6.0x30

Elastična čivija 6.0x35

Elastična čivija 6.0x40

Elastična čivija 6.0x45

Elastična čivija 6.0x50

Elastična čivija 6.0x60

Elastična čivija 6.0x70

Elastična čivija 6.0x80

Elastična čivija 7.0x20

Elastična čivija 7.0x40

Elastična čivija 7.0x50

Elastična čivija 7.0x60

Elastična čivija 7.0x70

Elastična čivija 7.0x80

Elastična čivija 8.0x25

Elastična čivija 8.0x30

Elastična čivija 8.0x35

Elastična čivija 8.0x36

Elastična čivija 8.0x40

Elastična čivija 8.0x45

Elastična čivija 8.0x50

Elastična čivija 8.0x55

Elastična čivija 8.0x60

Elastična čivija 8.0x70

Elastična čivija 8.0x75

Elastična čivija 8.0x80

Elastična čivija 8.0x90

Elastična čivija 10x20

Elastična čivija 10x22

Elastična čivija 10x25

Elastična čivija 10x30

Elastična čivija 10x35

Elastična čivija 10x40

Elastična čivija 10x50

Elastična čivija 10x60

Elastična čivija 10x70

Elastična čivija 10x75

Elastična čivija 10x80

Elastična čivija 10x90

Elastična čivija 10x100

Elastična čivija 12x40

Elastična čivija 12x50

Elastična čivija 12x60

Elastična čivija 12x70

Elastična čivija 12x90

Elastična čivija 12x100

Elastična čivija 13x70