Krstovi kardana

Krst kardana (univerzalna spojnica, U spojnica, kardanski spoj) je spoj ili spojnica koji povezuje krute šipke čije su ose nagnute jedna prema drugoj i obično se koristi u osovinama koje prenose rotaciono kretanje.

Krstovi kardana

krst kardana

Primer označavanja:

KK 16*40

16 – prečnik šolje (mm)

40 – dužina krsta kardana (mm)

Asortiman krstova kardana:

KK 16*40

KK 18*47

KK 19*48

KK 20*47

KK 20*48

KK 22*55

KK 22*62

KK 22*65

KK 23*52

KK 23*55

KK 24*61

KK 24*63.3

KK 24*74

KK 24*85

KK 24*88

KK 25*64

KK 25*72

KK 25*76

KK 26*70

KK 27*70

KK 27*75

KK 27*80

KK 27*81.7

KK 27*82

KK 27*88

KK 27*92

KK 28*70.5

KK 28*82

KK 30*75

KK 30*80

KK 30*82

KK 30*85

KK 30*88

KK 30*90

KK 30*102

KK 30.2*80

KK 30.2*82

KK 30.2*92

KK 30.2*106

KK 30.2*106.5

KK 31*88

KK 31*90

KK 31*110

KK 32*76

KK 32*82

KK 32*92

KK 32*107

KK 34*90

KK 34.9*106.4

KK 35*95

KK 35*98

KK 35*106.5

KK 35*126

KK 38*105.8

KK 38*107

KK 40*114

KK 42*104

KK 42*105.5

KK 42*118

KK 44*123

KK 45*120

KK 47*131.9

KK 47.5*135

KK 48*120

KK 48*123

KK 48*126

KK 48*135

KK 48*161

KK 50*152.6

KK 50*135

KK 50*164

KK 52*132

KK 52*133

KK 52*135

KK 52*146

KK 52*147

KK 53*135

KK 57*144

KK 57*146

KK 57*152

KK 57*164

KK 57*172

KK 65*172

KK 68*165