Kućišta i ležajne jedinice

Zahvaljujući svom dizajnu, kućišta mogu da trpe velika opterećenja, vibracije i temperature

UCP

UCP kućišta

12 mm do 90 mm (½ in. do 3 ½ in.)

UCF

UCF kućišta

12 mm do 90 mm (½ in. do 3 ½ in.)

SNT1

SNU/SNT kućišta

UCFL

UCFL kućišta

12 mm do 90 mm (½ in. do 3 ½ in.)

UCFC

UCFC kućišta

12 mm do 90 mm (½ in. do 3 ½ in.)

SNT

SC...DS/TSNG zaptivke

UCT

UCT kućišta

12 mm do 90 mm (½ in. do 3 ½ in.)

UCinstert

UC ležajevi

12 mm do 90 mm (½ in. do 3 ½ in.)

SNT location

FR/SR prstenovi