Lanci i lančanici

Valjkasti lanci dizajnirani prema ovim standardima se uglavnom koriste kao elementi za prenos snage između dve ili više osovina zajedno sa odgovarajućim lančanicima.
Lančanici prenose obrtni momenat u lančanom pogonu (vučni mehanizam) preko lanca pri fiksnom ili promenljivom prenosnom odnosu. Zupčanici se mogu proizvoditi sa glavčinom na jednoj ili na obe strane ili čak bez glavčina, kao kod pločastih lančanika.

Lanci

jednoredni

Jednoredni

Dvoredni

Troredni

Standard: A – AMERIČKI, B – EVROPSKI

Korak: 06 – 9.525 mm, 08 – 12.7 mm, 10 – 15.875 mm, 12 – 19.05 mm, 16 – 25.4 mm, 20 – 31.75 mm, 24 – 28.1 mm

Broj redova: 1 – JEDNOREDNI, 2 – DVOREDNI, 3 – TROREDNI

Evropski standard - DIN 8187

evropski jednoredni

Jednoredni

 

DIN Korak Unutrašnja širina Širina unutrašnjeg
članka
Prečnik valjka Prečnik osovinice Širina lamele Dodatna dužina
spojnice
Širina lanca Sila kidanja Masa
ISO p b1 min. b2 min. d1 max d2 h9 g max k max a1 max F B min. q
Nr mm inch mm mm mm mm mm mm mm N kg/m
05 B-1 8 3 4.77 5 2.31 7.1 3.1 8.6 4600 0.18
06 B-1 9.525 3/8 5.72 8.53 6.35 3.28 8.3 3.3 13.5 9100 0.41
81 12.7 1/2 3.3 5.8 7.75 3.66 9.9 1.5 10.2 8200 0.28
82 12.7 1/2 2.38 4.6 7.75 3.66 9.9 8.2 10000 0.26
83 12.7 1/2 4.88 7.9 7.75 4.09 10.3 1.5 12.9 12000 0.42
85 12.7 1/2 6.38 9.07 7.77 3.58 9.9 2 14 6800 0.38
08 B-1 12.7 1/2 7.75 11.3 8.51 4.45 11.8 3.9 17 18200 0.7
10 B-1 15.875 5/8 9.65 13.28 10.16 5.08 14.7 4.1 19.6 22700 0.91
12 B-1 19.05 3/4 11.68 15.62 12.07 5.72 16.1 4.6 22.7 29500 1.18
16 B-1 25.4 1 17.02 25.45 15.88 8.28 21.1 5.4 36.1 58000 2.5
20 B-1 31.75 1
1/4
19.56 29.01 19.05 10.19 26.4 6.1 43.2 95000 3.5
24 B-1 38.1 1
1/2
25.4 37.92 25.4 14.63 33.4 6.6 53.4 170000 6.8
28 B-1 44.45 1
3/4
30.99 46.58 27.94 15.9 37.1 7.4 65.1 200000 8.5
32 B-1 50.08 2 30.99 45.57 29.21 17.81 42.3 7.9 67.4 260000 10.5
40 B-1 63.5 2
1/2
38.1 55.75 39.37 22.89 53 10.2 82.6 360000 16.4
48 B-1 76.2 3 45.72 70.56 48.26 29.24 63.9 10.5 99.1 560000 25
evropski dvoredni

Dvoredni

DIN Korak Unutrašnja širina Širina unutrašnjeg
članka
Prečnik valjka Prečnik osovinice Korak po širini Širina lamele Dodatna dužina
spojnice
Širina lanca Sila kidanja Masa
ISO p b1 min. b2 max. d1 max d2 h9 e g max k max a2 max f b min. q
Nr mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm N Kg/m
06 B-2 9.525 3/8 5.72 8.53 6.35 3.28 10.24 8.3 3.3 23.8 17300 0.78
08 B-2 12.7 1/2 7.75 11.3 8.51 4.45 13.92 11.8 3.9 31 31800 1.36
10 B-2 15.875 5/8 9.65 13.28 10.16 5.08 16.59 14.7 4.1 36.2 45400 1.82
12 B-2 19.05 3/4 11.68 15.62 12.07 5.72 19.46 16.1 4.6 42.2 59000 2.38
16 B-2 25.4 1 17.02 25.45 15.88 8.28 31.88 21.1 5.4 68 110000 5.1
20 B-2 31.75 1
1/4
19.56 29.01 29.01 10.19 36.45 26.4 6.1 79.7 180000 7.3
24 B-2 38.1 1
1/2
25.4 37.92 25.4 14.63 48.36 33.4 6.6 101.8 324000 13.4
28 B-2 44.45 1
3/4
30.99 46.58 27.94 15.9 59.56 37.1 7.4 124.7 381000 16.6
32 B-2 50.8 2 30.99 45.57 29.21 17.81 58.55 42.3 7.9 126 495000 21.1
40 B-2 63.5 2
1/2
38.1 55.75 39.37 22.89 72.29 53 10.2 154.9 680000 32.6
48 B-2 76.2 3 45.72 70.56 48.26 29.24 91.21 63.9 10.5 190.4 1000000 50
evropski troredni

Troredni

DIN Korak Unutrašnja širina Širina unutrašnjeg
članka
Prečnik valjka Prečnik osovinice Korak po širini Širina lamele Dodatna dužina
spojnice
Širina lanca Sila kidanja Masa
ISO p b1 min. b2 max. d1 max d2 h9 e g max k max a2 max f b min. q
Nr mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm N Kg/m
05 B-3 8 3 4.77 5 2.31 5.64 7.1 3.1 19.9 11400 0.54
06 B-3 9.525 3/8 5.72 8.53 6.35 3.28 10.24 8.3 3.3 34 25400 1.18
08 B-3 12.7 1/2 7.75 11.3 8.51 4.45 13.92 11.8 3.9 44.9 45400 2.01
10 B-3 15.875 5/8 9.65 13.28 10.16 5.08 16.59 14.7 4.1 52.8 68100 2.7
12 B-3 19.05 3/4 11.68 15.62 12.07 5.72 19.46 16.1 4.6 61.7 88500 3.12
16 B-3 25.4 1 17.02 25.45 15.88 8.28 31.88 21.1 5.4 99.9 165000 7.3
20 B-3 31.75 1
1/4
19.56 29.01 19.05 10.19 36.45 26.4 6.1 116.1 270000 10.6
24 B-3 38.1 1
1/2
25.4 37.92 25.4 14.63/td> 48.36 33.4 6.6 150.2 485000 20
28 B-3 44.45 1
3/4
30.99 46.58 27.94 15.9 59.56 37.1 7.4 184.3 571000 25
32 B-3 50.8 2 30.99 45.57 29.21 17.81 58.55 42.3 7.9 184.5 743000 32
40 B-3 63500 2
1/2
38.1 55.75 39.37 22.89 72.29 53 10.2 227.2 1000000 48.7
48 B-3 76.2 3 45.72 70.56 48.26 29.24 91.21 63.9 10.5 281.6 1600000 75

Američki standard - DIN 8188

americki jednoredni

Jednoredni

DIN Korak Unutrašnja širina Širina unutrašnjeg
članka
Prečnik valjka Prečnik osovinice Širina lamele Dodatna dužina
spojnice
Širina lanca Sila kidanja Masa
ISO p b1 min. b2 min. d1 max d2 h9 g max k max a1 max F B min. q
Nr mm inch mm mm mm mm mm mm mm N kg/m
04 C 6.35 1/4 3.18 4.8 3.3 2.31 6 2.5 9.1 3500 0.13
06 C 9.525 3/8 4.77 7.47 5.08 3.58 9.1 3.3 13.2 7900 0.31
08 A 12.7 1/2 7.95 11.18 7.92 3.96 12.1 3.9 17.8 14100 0.61
085 12.7 1/2 6.38 9.07 7.77 3.58 9.9 2 14 6800 0.38
10 A 15.875 5/8 9.53 13.84 10.16 5.08 15.1 4.1 21.8 22200 1.01
12 A 19.05 3/4 12.7 17.75 11.91 5.94 18.1 4.6 26.9 31800 1.58
16 A 25.4 1 15.88 22.61 15.88 7.92 24.1 5.4 33.5 56700 2.36
20 A 31.75 1
1/4
19.05 27.46 19.05 9.53 30.2 6.1 41.1 88500 3.8
24 A 38.1 1
1/2
25.4 35.46 22.23 11.1 36.2 6.6 50.8 127000 5.4
28 A 44.45 1
3/4
25.4 37.19 25.4 12.7 42.2 7.4 45.9 172400 7.3
32 A 50.8 2 31.75 45.21 28.58 14.27 48.3 7.9 65.5 226800 9.9
40 A 63.5 2
1/2
38.1 54.89 39.68 19.84 60.3 10.2 80.3 353800 16.5
americki dovredni

Dvoredni

DIN Korak Unutrašnja širina Širina unutrašnjeg
članka
Prečnik valjka Prečnik osovinice Korak po širini Širina lamele Dodatna dužina
spojnice
Širina lanca Sila kidanja Masa
ISO p b1 min. b2 max. d1 max d2 h9 e g max k max a2 max f b min. q
Nr mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm N Kg/m
06 C-2 9.525 3/8 4.77 7.47 5.08 3.58 10.13 9 3.3 23.4 15800 0.67
08 A-2 12.7 1/2 7.95 11.18 7.92 3.96 14.38 12.1 3.9 32.3 28200 1.19
10 A-2 15.875 5/8 9.53 13.84 10.16 5.08 18.11 15.1 4.1 39.9 44400 1.78
12 A-2 19.05 3/4 12.7 17.75 11.91 5.94 22.78 18.1 4.6 49.8 63.6 3.14
16 A-2 25.4 1 15.88 22.61 15.88 7.92 29.29 24.1 5.4 62.7 113400 4.9
20 A-2 31.75 1
1/4
19.05 27.46 19.05 9.53 35.76 30.2 6.1 77 177000 7.6
24 A-2 38.1 1
1/2
25.4 35.46 22.23 11.1 45.44 36.2 6.6 96.3 254000 10.8
28 A-2 44.45 1
3/4
25.4 37.16 25.4 12.7 48.87 42.2 7.4 103.6 344800 14.3
32 A-2 50.8 2 31.75 45.21 28.58 14.27 58.55 48.3 7.9 124.2 453600 19.4
40 A-2 63.5 2
1/2
38.1 54.89 39.68 19.84 71.55 60.3 10.2 151.9 707600 33
americki troredni

Troredni

DIN Korak Unutrašnja širina Širina unutrašnjeg
članka
Prečnik valjka Prečnik osovinice Korak po širini Širina lamele Dodatna dužina
spojnice
Širina lanca Sila kidanja Masa
ISO p b1 min. b2 max. d1 max d2 h9 e g max k max a2 max f b min. q
Nr mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm N Kg/m
06 C-3 9.525 3/8 4.77 7.47 5.08 3.58 10.13 9 3.3 33.5 23700 1.01
08 A-3 12.7 1/2 7.95 11.18 7.92 3.96 14.38 12.1 3.9 46.7 42300 1.78
10 A-3 15.875 5/8 9.53 13.84 10.16 5.08 18.11 15.1 4.1 57.9 66600 3.02
12 A-3 19.05 3/4 12.7 17.75 11.91 5.94 22.78 18.1 4.6 72.6 95400 4.7
16 A-3 25.4 1 15.88 22.61 15.88 7.92 29.29 24.1 5.4 91.7 170100 7.5
20 A-3 31.75 1
1/4
19.05 27.46 19.05 9.53 35.76 30.2 6.1 113 265500 11.2
24 A-3 38.1 1
1/2
25.4 35.46 22.23 11.1 45.44 36.2 6.6 141.7 381000 16.1
28 A-3 44.45 1
3/4
25.4 37.16 25.4 12.7 48.87 42.2 7.4 152.4 517200 21.4
32 A-3 50.8 2 31.75 45.21 28.58 14.27 58.55 48.3 7.9 128.9 680400 29.1
40 A-3 63.5 2
1/2
38.1 54.89 39.68 19.84 71.55 60.3 10.2 223.5 1061400 50

Lanci za poljoprivredu

Jednoredni

DIN Korak Unutrašnja širina Širina unutrašnjeg
članka
Prečnik valjka Prečnik osovinice Širina lamele Širina lanca Sila kidanja Masa
ISO p b1 min. b2 max. d1 max d2 h9 g max a2 max F B min. q
Nr mm mm mm mm mm mm mm N kg/m
S
32
29.21 15.88 20.19 11.43 4.47 13.5 26.7 8000 0.76
S
45
41.4 22.23 28.58 15.24 5.74 17.3 38.1 18000 1.46
S
52
38.1 22.23 28.58 15.24 5.74 17.3 38.1 18000 1.56
S
55
41.4 22.23 28.58 17.78 5.74 17.3 38.1 18000 1.65
S
62
41.91 25.4 31.8 19.05 5.74 17.3 40.6 27000 1.87
S
88
66.27 28.58 37.52 22.86 8.92 26.2 50.8 45000 3.26
CA 550 41.4 19.81 26.04 16.87 7.19 20.2 35.6 40000 1.95
CA 620 42.01 24.51 31.6 17.91 7.19 20.2 42.2 46000 2.35
C
2060H
38.1 12.07 17.88 11.91 5.94 17.5 27.2 32000 1.31

Svaki lanac ima odgovarajuću spojnicu i poluspojnicu!

Jednoredna spojnica

Jednoredna spojnica

Dvoredna spojnica

Dvoredna spojnica

Troredna spojnica

Troredna spojnica

Primeri označavanja:

06B-1 lanac, 06B-1 poluspojnica-OL, 06B-1 spojnica-CL

Lančanici – sa glavčinom

Primeri označavanja:

LC 06B-1/08, LC 06B-2B16, LC 06B-3B19

Broj redova: 1 – JEDNOREDNI, 2 – DVOREDNI, 3 – TROREDNI

Broj zuba: 08, 09, 10, 11, 12…