Ležajevi

Ležaj je mehanička jedinica koja obezbeđuje pokretnu vezu između dva dela koja se okreću jedan naspram drugog. Njegova funkcija je da dozvoli relativno okretanje ovih delova, pod opterećenjem, sa tačnošću i uz minimalno trenje.