Kuglični ležajevi

Osnovni ležajevi po izvrsnosti, kuglični ležajevi su dizajnirani da trpe radijalnu i/ili aksijalnu silu pri velikim brzinama rotacije.

Radijalni kuglični ležajevi

U asortimanu kugličnih ležajeva, radijalni kuglični ležajevi su dizajnirani da izdrže radijalna, aksijalna ili kombinovana opterećenja pri velikim brzinama rotacije. Standardni asortiman je dostupan sa čitavim nizom opcija: tip kaveza, zaptivke, zazori, klase tolerancije, podmazivanje, itd. Postoje i proizvodi koji ispunjavaju posebne tehničke zahteve: visoka temperatura, velika brzina, električna izolacija, kompenzacija širenja, antikorozivna zaštita. Jednoredni kuglični ležajevi su najpopularniji ležajevi. Dostupni su u širokom asortimanu veličina sa nekoliko mogućih opcija: zaptivanje metalnim zatvaračima ili plastičnim zaptivačima, sa ili bez prisustva dodatnog prstena, različiti zazori, nekoliko vrsta kaveza.
Jednoredni kuglični ležajevi od nerđajućeg čelika

Jednoredni kuglični ležajevi od nerđajućeg čelika

Serije: (SNR) S60.., S62.., S63..; (TIMKEN) 60..H,62..H,63..H, 618..H,619..H, R..H

Jednoredni kuglični ležajevi za specijalne aplikacije Visoke i niske temperature, veliki broj obrtaja

Jednoredni kuglični ležajevi za specijalne aplikacije; Visoke i niske temperature, veliki broj obrtaja

Serije: FT, HT, LT, F600, HVZZ

Ležajevi za kućišta

Ležajevi za kućišta

Serije: UC..., UY..., UE..., LY...,UK..., CS...

Dvoredni kuglični ležajevi

Dvoredni kuglični ležajevi

Serije: 42.., 43..

Serije: 42.., 43..

Dvoredni kuglični ležajevi sa kosim dodirom

Serije: 32..A, 33..A, 32..B, 33..B

Dvoredni kuglični ležajevi

Dvoredni kuglični samopodesivi ležajevi

Serije 12.., 13.., 22.., 23.., 112.., 113..

Kuglični ležajevi sa kosim dodirom

Jednoredni ili upareni kuglični ležajevi sa kosim dodirom su dizajnirani da izdrže kombinovana opterećenja s pretežnom aksijalnom komponentom. Instaliran nasuprot drugom ležaju iste vrste, garantuje visoku čvrstoću pri postavljanju. Asortiman je dostupan u više varijanti: uglovi od 15° do 40°, kavezi od poliamida, čelika ili mesinga, moguće je univerzalno uparivanje, postoje različiti zazori ili prednaprezanje.
HPACBBSTD1SNR_3

Visoko precizni kuglični ležajevi za uparivanje sa kosim dodirom

Serije: (10R) 71900V, 7200V, 7200G1

Kuglični aksijalni ležajevi

Kuglični aksijalni ležaji imaju kontaktni ugao od 90° i dizajnirani su da trpe samo aksijalnu silu.
thrust

Serije: 511.., 512.., 513.., 514.., 522.., 523.., 532.., 533.., 542.., 543..