Zglobni ležajevi i zglobne glave

Ležajevi za pokrete poravnanja ili oscilacione, nagibne i zakretajuće pokrete

Serije: GE, GEG/GEH...ES (2RS)

Serije: SI(L)KAC, SA(L)KAC